سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تعبیر خواب پریشانی

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب پریشانی تعبیر خواب پریشانی
دیدن پریشانی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پریشانی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب پریشانی به روايت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید که موضوعی باعث پریشانی شما شده است، بیانگر وقوع پیشامد های ناگوار است.
دیدن پریشانی و ناراحتی دیگران در خواب، نشان دهنده آن است که بیماری شما را تهدید می کند.
  آخرین تصاویر