تعبیر خواب پریشانی

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب پریشانی
دیدن پریشانی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پریشانی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب پریشانی به روايت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید که موضوعی باعث پریشانی شما شده است، بیانگر وقوع پیشامد های ناگوار است.
دیدن پریشانی و ناراحتی دیگران در خواب، نشان دهنده آن است که بیماری شما را تهدید می کند.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید