سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تعبیر خواب چنگال

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب چنگال تعبیر خواب چنگال
دیدن چنگال در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب چنگال را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

چنگال در خواب بر سه وجه است.

اول: قوت و توانائي در كارها. دوم: معيشت. سوم: كسب كردن.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

چنگال غذا خوري در خواب زني است صميمي و يک رنگ و عاشق پيشه که بيننده خواب را بسيار دوست مي دارد تا جايي که مي خواهد لقمه در هانش بگذارد.اين زن مي تواند همسر يا مادر و خواهر باشد. اگر ديديد که چنگالي مثل مرغان شکاري و بلند پرواز داريد نشان آن است که توانائي شما در مبارزه با زندگي زياد است و در امر معاش نيز تيز چنگال هستيد.

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری