دیدن هندوانه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب هندوانه

  سه شنبه، 24 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن هندوانه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب هندوانه
دیدن هندوانه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب هندوانه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی علیه السلام

تعبیر دیدن هندوانه در خواب بیماری است

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن هندوانه در خواب ، نشانه بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد
دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجه مساعدی به دنبال خواهد داشت
اگر در خواب هندوانه ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است
اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‏ اید، به این معنا است که مرتکب اشتباهى خواهید شد

 

تعبیر خواب به روایت کتاب سر زمین رویاها

خواب هندوانه : نتایج بسیار عالی در کار

هندوانه می خورید : امیدهای شما بی اثر می ماند

هندوانه می خرید : پول و شانس

هندوانه پرورش می دهید : یک ناشناس به شما هدیه ای می دهد

به بچه ها هندوانه می دهید : خوشبختی

بیماران خواب هندوانه ببیند : آنها بهبود می یابند


دیدگاه ها