دیدن(ماشین) جیپ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جیپ

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن(ماشین) جیپ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جیپ
دیدن جیپ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب جیپ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب جیپ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • جيپ يک نوع خودرو مقاوم است که روي هر نوع جاده اي مي تواند فعال باشد.
  • اگر راننده حرفه اي هستيد و با اتومبيل سر و کار داريد و خواب جيپ ببينيد خواب شما تعبير ندارد ولي اگر با اتومبيل سر و کار نداريد و به عنوان راننده از آن استفاده مي کنيد
  • جيپ در خواب گوياي پويايي و سرسختي و مقاومت شماست و ديدن آن بد نيست مگر اين که پنچر و از کار افتاده باشد.
  • داشتن جيپ يا مشاهده آن در خواب نشان آن است که راهي پر نشيب و فراز و دشوار در پيش داريد و خودتان نيز آماده تلاش و کوشش هستيد و احساس خستگي و از کار افتادگي نمي کنيد.
  •  اگر جيپ شما يا جيپي که در خواب مي بينيد پنچر و از کار افتاده و قراضه باشد خواب شما مي گويد که براي پيمودن راه پر نشيب و فراز توان کافي نداريد و بهتر است راه را آغاز نکنيد که در مي مانيد.

دیدگاه ها