تبلیغ داروی امام کاظم در تلویزیون؟!

  پنجشنبه، 28 فروردین 1399
تبلیغ داروی امام کاظم در تلویزیون؟!
ساعد نیوز: ویدئویی از تبلیغ داروی امام کاظم تبریزیان برای مقابله با کرونا در شبکه یک سیما را ببینید!

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/